De Zwolse Draak 2016 – 2020

Sint Michael siert als beschermheilige van Zwolle de Grote Markt als De Glazen Engel. Ondanks zijn grote rol in de Zwolse cultuurgeschiedenis is zijn verhaal incompleet; zonder kwaad geen goed; ook de draak hoort in Zwolle-centrum. Daarom wilden Stichting KRZ en Dennie Boxem een kunstwerk realiseren op de watertrap aan het Rodetorenplein.
Dit resulteerde in twee ontwerpen van de Draak. In de legende breekt de Draak door het hemelgewelf, waar het wordt verslagen door Michael. Het grondvlak zou de ‘hemelwand’ voorstellen en bestaan uit een blauwwit mozaïek. Boxem wilde deze hemelwand laten bestaan uit honderden mooiste herinneringen van Zwollenaren. Zo zou het kunstwerk draagvlak krijgen, zorgen voor kennismaking en verbinding. Een mooiste herinnering herbergt iemands waarden en normen; wat vindt diegene belangrijk, wat heeft hem of haar gevormd. Er is veel vertrouwen nodig om zoiets dierbaars als je mooiste herinnering te delen met je stadsgenoten. Dit kunstwerk had de basis kunnen vormen voor een nieuwe norm voor openheid en een positieve invloed hebben op de sociale sfeer in de stad.
Op de website www.dezwolsedraak.nl zijn ruim zestig mooiste herinneringen van Zwollenaren te vinden. Nergens ter wereld zijn mooiste herinneringen op deze schaal en in deze hoedanigheid, als ‘Hemelwand’ samengebracht. Het initiatief vond dan ook veel steun vanuit de Zwolse cultuurwereld.
Helaas moest De Gemeente Zwolle in maart 2020 besluiten geen definitieve doorgang te verlenen. Hiermee kwam een einde aan het initiatief dat het verhaal van de Zwolse beschermheilige Sint Michael cultuurhistorisch compleet wilde maken, en honderden mooiste herinneringen van Zwollenaren wilde verenigen.

Rico

Zwollenaar Ricardo McDougal is als rapper o.a. bekend van Opgezwolle en Rico & Sticks. “Op de foto laat opa zijn oude jachtgeweer zien in zijn achtertuin in San Nicolaas op Aruba. Die achtertuin grenst aan het huis waar mijn vader nog steeds woont” vertelt Rico. Op zijn album IRIE (2014) staat het liedje Opa. Bert Vrielink zingt het refrein. Rico voelt een diepe connectie met zijn inmiddels overleden opa, met name om zijn losse levensstijl. Zodoende is zijn opa een voorbeeld voor hem. Dat deze foto mogelijk vereeuwigd wordt in zijn stad, laat Rico niet ongeroerd. (foto Erik Franssen)

Toine en Irma van Laarhoven

Een glimlach uit de hemel.

“Door een noodlottig ongeval overleed Tobias van Laarhoven al op 20 jarige leeftijd. Het eerste wat we vonden bij het opruimen van zijn spullen was deze foto; een glimlach uit de hemel. Het voelde echt even of hij ons wilde laten weten dat het goed met hem gaat en daarom blijft deze foto speciaal voor ons.”

 

Tobias van Laarhoven 31/12/1991 – 20/4/2012

Bovenal Dankbaar

Boxem: “In dit proces heb ik vele tientallen mooiste herinneringen mogen ontvangen. Hoe meer ik er ontving, hoe meer ik ondervond dat er in elke mooiste herinneringen iemands persoonlijkheid en kernwaarden schuilgaan. Stadsgenoten deelden hun meest dierbare en meest tekenende levensgebeurtenis. In een mooiste herinnering gaat schuil waar zij voor staan, wat zij belangrijk vinden. Zoveel mede-Zwollenaren hebben mij dit durven toe te vertrouwen, met in het achterhoofd dat zij dit met heel Zwolle gaan delen als onderdeel van ons kunstwerk. Dit had tot een nieuwe norm van openheid kunnen leiden.”