De Zwolse Draak 2016 – 2020

In maart 2020 zette De Gemeente Zwolle een streep door het initiatief om een kunstwerk te realiseren waarin honderden mooiste herinneringen van Zwollenaren samengebracht zouden worden. Hiermee kwam een einde kunstinitiatief ‘De Zwolse Draak’. Ondanks grote verslagenheid overheerst dankbaarheid bij de initiatiefnemers.
“In dit proces heb ik vele tientallen mooiste herinneringen mogen ontvangen. Hoe meer ik er ontving, hoe meer ik ondervond dat er in elke mooiste herinneringen iemands persoonlijkheid en kernwaarden schuilgaan. Stadsgenoten deelden hun meest dierbare en tekenende levensgebeurtenis. Dit laat zien waar zij voor staan in dit leven, wat zij belangrijk vinden. Ik ben enorm dankbaar dat zoveel mede-Zwollenaren dit mij hebben durven toevertrouwen. Met in het achterhoofd dat zij dit aan heel Zwolle gaan toevertrouwen als onderdeel van ons kunstwerk. Dit had tot prachtige kennismakingen kunnen leiden… ” (Boxem)
Op www.dezwolsedraak.nl zijn al ruim zestig mooiste herinneringen van (bekende) Zwollenaren te vinden.
Bekijk hier de Facebook
Bekijk hier de Instagram
Stichting KRZ en Boxem wilden op de watertrap aan het Rodetorenplein een kunstwerk realiseren die het verhaal van Sint Michael compleet maakt. Het verhaal is een belangrijk onderdeel van de Zwolse cultuur. Desondanks staat de beschermheilige van Zwolle er alleen bij op de Grote Markt. Omdat elk góed verhaal bestaat uit licht én duisternis; goed én kwaad, achtten de initiatiefnemers dit Zwolse verhaal incompleet. Zij wilden het evenwicht herstellen; aan de hoge kant bij de Sint Michaelskerk de glazen engel; aan de lage kant vanuit het Zwarte Water de Draak. De spanning en verbinding tussen deze twee iconen aan weerszijden van de Melkmarkt moeten weer voelbaar worden. Dit resulteerde in twee ontwerpen die werden gepresenteerd aan de Gemeente Zwolle.
Beide ontwerpen rusten op het grondvlak van de watertrap die zou bestaan uit een blauwwit mozaïek, die een ‘hemelwand’ zou gaan voorstellen. In de legende wil de Draak door het hemelgewelf breken, waar het wordt verslagen door Aartsengel Michael. In deze hemelwand wilde Boxem honderden mooiste herinneringen van Zwollenaren verwerken. Niet alleen om vele Zwollenaren met het kunstwerk in hartje centrum te verbinden, maar ook om een nieuwe norm voor openheid neer te zetten. Het getuigd van veel vertrouwen om je mooiste herinnering te delen met al je stadsgenoten. Dit zou voor vele kennismakingen en verbinding gezorgd hebben.
In beide ontwerpen doet het grondvlak van de watertrap dienst als de Hemelwand; de Draak breekt door de Hemelwand alwaar het wordt verslagen door Sint Michael. Boxem wil deze Hemelwand weergeven met een blauwwit mozaïek waarin honderden tegels met mooiste herinneringen van Zwollenaren verwerkt zijn! Nergens ter wereld zijn mooiste herinneringen in deze hoedanigheid samengebracht. Naast uniek esthetisch beeld, zal het kunstwerk ook op sociaal niveau een enorm verbindende impact hebben binnen Zwolle.
De initiatiefnemers merken telkens meer hoeveel vertrouwen, lef en openheid er nodig is om zoiets waardevols als je mooiste herinnering te delen met ‘onbekenden’. Dat Zwollenaren zich in dit kunstproject kunnen laten zien, zich kunnen laten kennen, blootgeven, openstellen voor mede-Zwollenaren, om elkaar zo beter te leren kennen, en elkaar te zien; kan zorgen voor een beweging; een nieuwe norm van openheid. Want in elke mooiste herinnering vind je iemands persoonlijkheid. Hier gaan mensen elkaar leren kennen; elkaars kernwaarden; hoe zij in het leven staan. Met de richtlijn dat 1% van alle Zwollenaren deelnemen zal deze nieuwe openheid een enorme positieve impact hebben op de sociale sfeer binnen Zwolle.