Team-Artworks

Een Team-Artwork van Dennie Boxem vereeuwigt alle deelnemers in één kunstwerk. Boxem doelt op deze wijze bewust een boodschap van samenhorigheid te verspreiden en streeft op Avant-gardistische wijze deze maatschappelijke missie na. Er leverden meer dan 28.400 mensen een directe bijdrage aan zijn kunstwerken.

Team-Artworks is eigendom van Dennie Boxem.

Dennie Boxem hecht veel waarde aan zijn Team-Artworks en deze vorm van kunst maken, omdat het alle deelnemers letterlijk en figuurlijk samen verenigt en vereeuwigt in één kunstwerk. Door mensen onderdeel te laten zijn van zijn kunst, beoogt Dennie heb onderdeel te maken van zijn boodschap.

 

Het is Boxems streven om onderdeel te zijn van de hedendaagse avant-garde. Deze kunst representeert de tijdsgeest; het verbeeldt het gevoel van onze huidige maatschappij. Boxems vrije beeldende werk en zijn Team-Artworks zijn daarin niet enkel volgzaam, zij geven juist handvatten en een richting aan waarheen de maatschappij dient te bewegen. Deze tijd vraagt om positieve omgevingsbewuste kunst die aanmoedigt tot kennismaking, die verbindt en het samenhorigheidsgevoel versterkt.